Mapa vlasti

Mapa vlasti prevodi Ustavom i zakonom definisane odnose između institucija na svim nivoima države i građana u interaktivnu sliku. Mapa vlasti je nastala kao rezultat izučavanja institucionalne i političke moći u Srbiji. Svrha Mape vlasti je da prikaže kako je politička moć donošenja odluka predstavljena u zakonu i kuda se ona prostire zadatim institucionalnim kanalima.  Ovakav pristup omogućava da se porede različite jedinice u sistemu, utvrđuje njihova zakonom zadata moć i stepen osetljivosti na političke uticaje i zloupotrebe.

Prilikom izrade Mape vlasti, istraživački tim CRTE se oslanjao na Katalog organa javne vlasti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao najsveobuhvatniju listu institucija kojom Srbija trenutno raspolaže. Međutim, kako navodi institucija Poverenika, Katalog nema konstitutivni već praktični, informativni karakter. Iako je najsveobuhvatniji u Srbiji, u procesu izrade javili su se brojni problemi, prvenstveno zbog neodgovaranja institucija na poziv da dostave podatke za izradu Kataloga. Zato se institucija Poverenika oslanjala na druge izvore informacija, od internet stranica do informacija iz Uprave za trezor Ministarstva finansija, koji, iako od pomoći, nisu dovoljni da daju kompletnu sliku o broju organa u Srbiji.

 Iz Kataloga organa, u kom se nalazi ukupno 11.085 subjekata, CRTA istraživački tim je izabrao 1.120 organa, u koje spadaju republički organi, uključujući Narodnu skupštinu Republike Srbije, Vladu Republike Srbije, ministarstva, izvršne agencije, zatim nezavisne institucije, Ustavni sud, sve pravosudne organe, institucije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao i lokalne skupštine, veća, predsednike opština i opštinske uprave u svih 170 jedinica lokalnih samouprava u Srbiji.

Mapa vlasti vam omogućava da se putem oblikaboja i veličina krećete kroz administrativni aparat Srbije od najviših ka najnižim institucijama i istražite ukupno 1.120 različitih jedinica i 1.170 odnosa koje one međusobno uspostavljaju. Korišćenjem različitih ponuđenih opcija, možete da pretražuje, uveličavate i umanjujete mapu, isključujete i uključujete željene veze, proširujete i sažimate mapu. 

Mapa vlasti u svoje središte automatski postavlja građane, koji su ujedno i najveća jedinica u mapi u poređenju sa drugima. Građani zaslužuju središte i nadmoć u odnosu na institucije zbog toga što uspostavljaju najveći broj direktnih veza. Građani neposredno odlučuju o sastavu Narodne skupštine Republike Srbije, o sastavu svih 170 skupština opština i gradova, o sastavu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, koje predstavljaju osnovu stabla koje utiče na sastav i grananje svih ostalih institucija u sistemu. Građani svoju moć u sistemu ispoljavaju i neposrednim izborom predsednika Republike Srbije, kao i izborom 22 nacionalna saveta nacionalnih manjina. Samim tim, građani uspostavljaju najveći broj neposrednih, ali i posrednih veza, ispoljavajući svoju ulogu nosilaca suvereniteta. Dok institucije svoju moć treba da ispoljavaju kroz institucionalne i zakonom definisane kanale donošenja odluka, građani svoju moć ispoljavaju direktnim izborima i učešćem u demokratskim procesima u periodu između izbora. Na ovaj način, građani drže javne vlasti odgovornim i traže polaganje računa za odluke koje se donose ili ne donose, za kršenje zakona i za služenje privatno, umesto javnom interesu.

Mapa vlasti je izrađena uz podršku Kraljevine Holandije u okviru projekta “Who is in My Government - Citizens in Power”, koji je CRTA sprovela u periodu od decembra 2017. do avgusta 2018. godine.